top of page

1. online cursus: systematische inleiding in de filosofie I

De beroemde verlichtingsfilosoof Kant dacht met zijn drie vragen wat kan ik weten?, wat moet ik doen? en waarop mag ik hopen? de belangrijkste wijsgerige thema's samengevat te hebben. Later voegt hij daar nog een vierde vraag aan toe: wat is de mens? In deze introductie-cursus die geschikt is voor zowel beginners als gevorderden zullen we in tien bijeenkomsten kennismaken met deze en andere vragen aan de hand van vijf deelgebieden van de filosofie.  De bedoeling is een zo overzichtelijk mogelijk beeld te schetsen van de belangrijkste wijsgerige begrippen, problemen en inzichten. De deelgebieden die we in deze cursus zullen behandelen zijn:

  

1. metafilosofie 

2. wijsgerige antropologie

3. cultuurfilosofie

4. oosterse filosofie

5. ethiek

kosten:   € 250

10 video's van ongeveer 90 minuten

 

 

 

2. online cursus: systematische inleiding in de filosofie II

In deze (vervolg)cursus van 10 bijeenkomsten zullen we nog vijf deelgebieden van de wijsbegeerte aan een nader onderzoek onderwerpen, te weten: 

6.   sociale filosofie

7.   metafysica

8.   kennistheorie

9.   wetenschapsfilosofie

10. kunstfilosofie

Systematische inleiding in de filosofie I & II liggen in het verlengde van elkaar maar kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden.

 

 

kosten:      € 250

 10 sessies van 90 minuten

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursussen in voorbereiding

pre-socratische denkers

grote filosofen

postmodernisme en postmoderniteit

wijsgerige antropologie, 'minor philosophers' over de mens

bottom of page